Sunday, 20 December 2009

起來!不願做奴隸的唱片公司們!

香港近來掀起一片革命風潮,先有政界有有五區總辭,再娛樂界有四大杯葛。


四大唱片公司環球,華納,EMI, sony, TVB因財失義,因版稅問題談不攏,你封殺,我杯葛,不讓旗下歌手亮相無線,並打算開放真人亮相權予其他媒體,實行打破TVB自石器時代以來壟斷歌手的局面。


年近歲晚,又是無線十大勁歌總選爭獎的時候,四大唱片公司如果真的和TVB暫時不合作就意昧著他們旗下的歌手可以在勁歌總選獲獎的機會微過余若薇。

大唱片公司此舉反映了,錢財第一,獎項第二,非常明確,也屬明智。


500萬,港島區最大買到600呎較住得人的單位,TVB 每年用五球就買了四大唱片公司所有歌曲的播放權,難怪有人說賣燒賣的利潤都高過賣唱片。


今次大唱片公不惜總辭除了為自己謀福利之外,我希望他們也是看到了沒有單一媒體機構可以獨大的環境,變相對其他新媒體投信任的一票。


縱使不論亞視轉過幾多次手,實力始終如一, TVB在電視廣播界仍然是一哥,但現在不比二十年前,市民的娛樂途徑不只電視機,市民的娛樂模式已慢慢在改變;收費電視,網上電視,手機都在漸漸進入大家的生活。得到音樂有關的途徑更加不用多說,一首歌的流行不再靠電視電台日播夜播,歌手的受歡迎程度也不是單靠一兩個媒體的頒獎禮來定奪。


二十年前,捧紅一個歌手只有無線可以做到,今日youtube 連一個蟻民趙燕萍也可以於做到瞬間街知巷聞,誰還要賣電視台的賬?


這個世界根本沒有誰沒了誰就活不成這回事,TVB積極開發屬於他們的演員歌手,各大唱片公司亦可以走出TVB的框框,大家各自尋找新天空。


四大唱片公司這一步開得很好,餘下來先希望不要內鬨。

3 comments:

dai e ma said...

我真係唔明
今時今日,除了 youtube 外
仲有邊個 媒體夠膽行出黎話幫到個樂壇
facebook maybe!

難怪TVB 今時今日仲係拍緊o個d 電視劇
out 左 30 年 !!

Anonymous said...

看過你的分享後,希望可以轉貼到uzone21.com 的大字報內。
若不OK,會抽起的。

謝謝!

paklam said...

一個70's-80's tvb導演講過,今日晚tvb俾30年前退步多20年。。。。。。