Wednesday, 7 January 2009

人性本索

今早在網上閱報,看到章子怡的老外男友在沙灘聞捏摷擒其女友的圖片,只覺男歡女愛,平常不過,碰巧那是[生擒王]章子怡,大家又特別落力地鞭撻。
午膳時,同事問有沒有看[真]蘋果,C1,C16都是相關圖片,一打開就是一個double spread,可觀性更高,我忙不迭買了一份,現在我就是對著這幅double spread。
一向對章子怡沒有惡感,五官精緻演技好,擺明貪慕虛榮,但又貪得起,奈她甚麼何?
如果她是Constance的純情性格,大家又不會那麼留意她,壞女人有壞女人的引人之處。
細看章子怡與Vivi Nevo這輯相,充滿熱情,Vivi撫著章子怡的小臀,一點也不覺淫穢,相比起Edison那批性器官奧妙展,這輯「決戰加勒比海」健康得多。
那只是一對熱戀中的戀人會做的事情,正常過正常;Vivi [興奮索股]那一張,我完全想像到將愛人的皮膚組織索上腦時,那種high的程度一定不比索K低,喜歡索K的朋友不如試試索股,比較便宜且對身體無害,可一可再。
可恨部份人都只是著眼章小姐的胸圍大少,批評她肚大過胸,屁股太扁,更無聊的是說她丟中國人的臉。我反而欣賞章子怡這份旁若無人,真情流露的熱血,敢愛敢做,雖則figure一般但輕露半臀那一幅又非常性感 ……

翻去C2,倪周成婚,深情對望;大煞風景,還是翻回C1,至少比較人性。

2 comments:

Audi 計數佬 said...

我其實都覺得好平常, 正常情侶會做既事, 而且又在外國, 呢d事就更平常, 不過佢地係明人, 自然有人有興趣, 何況香港人保守, 對呢d小事都會認為好轟動...haha

Ogake said...

我都覺得是正常不過的事呢~
說到甚麼要抽起廣告,影響電影票房云云~ 這是甚麼年代呀?
是不是近來沒新聞~ 甚麼都要炒作一番呢?