Sunday, 25 October 2015

淺水灣之劫


如果淺水灣給留有的印象仍然是范柳源、白流蘇,亦舒小說中的紅男綠女約會流連的地點,我勸你不要再去淺水灣。今時今日的淺水灣,只有一車一車載著內地人的旅遊車,全日不停穿梭,他們一群一群的走向沙灘,和海拍過照之後,又一群群的回頭走,說真的,有點Zombie 的感覺,也像電視劇LOST,在Oceanic 6的生還者。

原來,踎在地下的自由行不可怕,最可怕真的是吐痰,那些大叔,邊走邊吐,不理那裡是甚麼地方,喉口那一口痰,卡在喉頭,不吐他出來他便會吐血,即時死亡, 只要痰已起,不吐不快,沒有自制能力,畜生一樣。淺水灣究竟做過甚麼,落得如此下場?

泳灘有一小食亭,負責銷售的是一位廿歲不到的女生,這位年輕人為甚麼會做這份工呢?她需要有無比耐性,因為要面對粗聲粗氣的大陸遊客。穿全身Paul Frank 馬騮圖案的大媽去買一樽水,她們會擘大喉嚨:「多少錢?」「要一瓶!」,當然不懂說謝謝,遇著有一個應該讀過書的,會說聲:「你好」已經用上全日好運,厭惡性行業。題外話,一支水動樂,賣$30,不過用人民幣付錢,食物和飲品,買一送一,大家一定要去淺水灣的話,記得帶人仔,但非必要都不要去,去了只會傷心。

本人已分別去信康文署、食環署和控煙辦,希望他們加強巡查和檢控,作為一個市民,在中港融合和凡事包容的魔咒下,可以做的唯有這些。

1 comment:

frankie said...

其實要佢地唔咳唔吐痰, 佢地真係應該即死架. 不過唔好話淺水灣,其實只要有佢地既地方就已經寸草不生.
怪只能怪我地香港等被強國人換血吧.