Monday, 11 August 2014

有屎 真係要食?


如果那是財仔廣告:「有錢,真係唔借?」
如果那是避孕套廣告: 「有套 ,真係唔戴?」
如果那是200萬豪宅廣告:「有樓,真係唔買?」
如果那是極速寬頻廣告: 「有網,真係唔上?」
如果那是雞汁廣告: 「有味,真係唔調?哈哈哈哈哈⋯⋯」
如果那是甘油條廣告:「有屎,真係唔痾?」
如果那是美源髮彩廣告: 「有髮,真係唔染?」
如果那是一樓一廣告: 「有X,真係唔X?」
下刪例子三百個⋯⋯

這個形式的反問,適用於一些形象比較低檔次的產品、品牌,因為一個沒有信心的品牌才會以一個挑釁中帶點輕挑的語氣去「警告」消費者「蘇州過後冇艇搭」 ,當中有「益你啦」的意味 ,不幫襯是你不識貨。

我們的政府最近推出的政改宣傳片,口號用上了「有票  真係唔要?」。諸神在上,一個甚麼的政府會用一個如此輕挑的語氣和市民溝通, 去爭取社會支持他們的方案,而市民會聽了這句說話覺得如當頭棒喝的覺得政府所言,所推值得相信?

宣傳片開首用遊行、警民衝突、反國教的片段影射現在求變的人在使用暴力,2017普選才是「想變」的理想答案,所以你們「有票  真係唔要?」,放在眼前是令社會大和解,大和諧的方案,你們不要,到時咎由自取,輕佻不得止,還恐嚇。

窮途未必是末路,絕處也可以逢生,有如此政府,唔通連個天都唔鍾意我?

希望真的在明天?

No comments: