Friday, 28 February 2014

這種毒也不錯

 自豪這回事是很個人的,每個人會為自己自豪的事情也不同,最近常聽到的就是「我一套韓劇也沒有看過」。

韓劇給人的感覺是老套、婆媽、絕症、兄妹、破產,總之就是煽情,只有C9喜歡看,所以不看便代表有格。

以前我也是這樣想的,一分鐘也沒有看過,勉強認識「少女時代」,直至我看了「來自星星的你」。兩個晚上,把我對韓劇的印象顛覆了!不停向身邊的朋友推介,也許我身邊太多型人,於是乎我得到的答覆就是「我一套韓劇也沒有看過」。

於是,我又苦口婆心的勸誘他們,這一套韓劇並非一般韓劇,首先女主角是全智賢,「我的野蠻女友」的女友,很多年沒有拍電視劇;假如告訴你張曼玉拍TVB劇,也會有看頭吧。其次,這套劇很輕鬆的,絕不煽情,笑位很多,是真的笑出聲那種。然後,這套不只是愛情劇,還有科幻、懸疑、親情、友情,甚麼元素也有,總有一種啱你。甚麼也不喜歡? 總喜歡靚嘢吧,全智賢不是你杯茶,有金秀賢,金秀賢不喜歡? 朴海鎮也不錯,不喜歡人?還有靚衫和靚景總喜歡吧⋯⋯

結果,很多朋友都第一次看韓劇,一起看星星。

這套劇奇妙之處是可以拉近人與人的距離,就昨晚我和一班朋友去了吃韓國料理,點了炸雞和啤酒;whatsapp 有個群組是討論星星的,全日不停有人傳金秀賢的相片也有朋友因為這套劇初學韓文,簡單娛樂無窮。

今晚大結局這種瘋狂更推向頂點,為了不被劇透,等不及字幕版也照看如儀,有人用中毒用來形容這種現象,如果毒可以中得那麼快樂,也不妨。


已想不起上一次為一套電視劇而瘋狂是何時,而這種瘋狂是集體的、是360度的 ,或許我喜歡這種瘋狂投入的感覺比都manager  還要多,因為這是一種無關痛癢的投入,只需付出一點點時間,不涉感情、不涉金錢,沒有機會損失之餘還得到快樂, 甚至不需要太著重劇情的邏輯,簡簡單單從來都是身心康泰的不二法門,韓劇也不錯喔。


4 comments:

Chuikaka said...

原來大家中毒已深,但套劇真的好好看

HoNam Lui said...

女人係中意睇呢啲劇 哈哈

南方舞廳 said...

好多男仔都LIKE架。

HoNam Lui said...

係呀…我呀爸唔睇都冇啦啦走去追 嚇死我