Sunday, 2 September 2012

學民的思潮


今天是九月一日, 又一個暑假過去了, 人生至少有十多個暑假, 有哪一個特別難忘嗎?又有哪一個暑假特別有得著?我沒有, 一個也沒有 , 暑假都是嘻嘻哈哈,胡胡渾渾地過去了 , 連學會一種可有可無的技能,例如游水、打字、急救諸如此類的成就也沒有,暑假就是單純的隨著每一下鐘擺虛晃過去。

假如時光倒流,以現在的智慧重活少年十五二十時,會否更珍惜過去的暑假呢?也許會學懂游泳吧, 但怎樣也不會如學民思潮一班學生, 可以有這麼一個有價值的暑期, 那些年成長於殖民地政府的管治, 社會事務怎會淪落到讓學生去操心。

成年人由於擁有所謂的智慧與經驗, 所以懂得計算, 只對會危害自己利益的事有反應。當看著一班學民思潮的同學做一些他們不必要做, 不應該由他們做的事情,為一些很可能沒有結果的事情灑熱血,身為「大人」 不能不慚愧,他們對自己的青春無悔之餘,更令所有人反思,對社會我們可以做甚麼。

國民教育?我的子女讀國際學校, 遲早出國讀書, 國民教育與我何干? 將反對的氣力留來填多兩份外國入學申請好過。 包袱從來都是一個美麗的藉口, 成年人有太多顧慮 ,用責任來推卸責任;工作很累,生活更累,有心神都放在如何儘快上車, 如何以最儘短最有效益的方法去完成按揭,安排退休, 關心樓價多於關心社會。 有些事情不燒到你的頭上, 並不代表不關你事,如果我們繼續獨善其身, 等如將香港拱手雙讓予共產黨,屆時住千萬豪宅,幾層樓收租, 但上面書也要翻牆就是報應。

學民思潮這班學生以手無縛雞之力力抗洗腦洪流,又豈止於是對這個漠視民意的政府的控訴, 他們的行動更是對全香港人上了一課國民教育;凡事不以個人利益為出發點,不以目標為本,香港所以仍然是香港就是因為有不沉默的少數。

有人說看學民思潮看到香港的希望, 膊未免卸得太快, 盡公民責任其實不難, 第一步是下星期日去投票。

曾經覺得在議會上掟蕉、拉橫額、灑溪錢, 還未發言便被驅逐離場是浪費納稅人金錢,枉費選民的選票。但是, 遇著一個不知廉恥,強姦民意,無賴的政府 ,只可以用更無賴方法式去應付,拉布也好,  集體總辭也好,總之攬住一齊雞犬不寧吧。

有些候選人屬於「合理」類別, 即不保皇也不激進, 四平從穩, 但在議會上四平從穩是沒有用的, 在這個層面只得黑與白, 所以我決定投人民力量一票。

題外話一則。娛樂場所競爭很大, 有時會用一些卑劣的手段把客顧搶過來, 其中一種方法就是派人踩爛你個場, 毋需放蛇虫老鼠蟻, 派出大量與敵場顧客背景相反的人便可, 即是你個場個crowd 後生靚女ABC 多, 我便派出徐娘半老的風騷南亞俏佳人來製造矛盾, 我得不到好處, 你也得不到。

放寬自由行, 老實說, 我覺得有這點「踩爛你個場」的意味。
自由行就是以人海戰術衝擊香港人的生活,他們洞悉香港是一個以商業行頭的城市,有錢誰不想不賺盡,於是旺區的街坊小舖都被大財團買下, 變成專做內地遊客生意的各式商舖;上遊攻陷了, 現在輪到下流, 爭完LV, 到爭奶粉, 床位,無孔不入的挑戰香港市民的生活模式 。

洗你個腦, 踩你個場,香港......

下星期日記住投票。
2 comments:

Anonymous said...

原本我也不太喜歡那些掟蕉門的議員的做法.但發覺現在的議會裡.根本全都是那些共產黨的助手.我們要更多為香港人企出來的議員.雖然拉布好像浪費了公帑.但比較起那些高官浪費我地納稅人的錢,佢地比領會上市,令到普遍中下層既商戶難以為生.那拉布根本就不算什麼.下星期希望每個人都不要投民建聯,工聯會,葉劉,總之通通支持國民教育既人.都不要投佢地一票.雖然都知道佢地有好多鐵票.但希望到時有更多既反對票支持反對國民教育既議員.

Anonymous said...

係呀,我唔怕洗腦,因為我冇腦,你地有腦 !!