Sunday, 13 July 2008

下雨也好

相信今個夏天雨會一直下,看到灰灰沉沉的天氣,我想可以維持持久睡眠,
最好一睡不起;不過一睡不起是需要許多福氣,我相信我沒有,所以還是繼續撐傘上班。
雨天雖然令人沮喪但環顧周圍卻又有一些人因雨得福。
有日放工走過銅鑼灣鬧市,從遠處已經見到一堆雨傘在不停開合,
留意:那時候是也無風雨也無晴,行近些見到有十幾廿人圍著一檔流動小販,那是賣傘的小販。
我是那種除非傾盤大雨,否則就算有暴雨警告,只要我出外的一剎那沒有雨我也不會帶傘的人。
所以見到沒有雨的時候仍有那麼多人有意圖買傘,才發現原來未雨綢繆這句說話是真的,
保險經紀應該捕住呢班客。說回那些雨傘,我相信是幾十蚊貨仔,不過款式又幾精美,啲shape除了最普通的那些,還有圓拱形,手柄幼幼扮英式貴婦那種,難怪大家買個不亦樂采,畢竟購物都是令人快樂的。
另一個在今個雨季大賺的business 就係水靴。
我對水靴的情意結只限於小時候那雙黃色短短的水靴,一有少少雨就仆倒著出街踩水氹,很好玩。由雨季開始到現在,水靴逐漸進佔今夏女士鞋履方面的主流地位,無論身高多少,小腿粗幼度多少,一於一人一雙,百花齊放,萬紫千紅。
可幸,水靴的售價也不貴,幾舊水有一對,仲幾靚添。究竟歐洲那些陳慧琳口中的一線牌子是預知今年亞洲有雨水,還是我們剛好撞正水靴這個潮流?GUCCI,CELIN都有推出水靴,唔知LV同愛瑪仕幾時出呢?
下一個問題是,到了八月如果日日出太陽,你估女士們會否繼續在35度高溫下著水靴呢?到時可能到除腳臭那些東西大賣,想做小生意的不妨入定貨到時擺檔走轉快。
咁男人點呀?有Discovery 或者Hummer 咪趁黑雨揸出街,邊度大雨去邊度,試真架車啲性能,買架咁嘅車都係想有呢日啫。
落雨咪幾多嘢玩。

No comments: